Contact us

  • Add: Zhengzhou city Jinshui District No. 39 Huayuan Road, No. 4 Building 3 unit 29
  • Tel: 0371-87093385-802
  • Fax: 0371-87093385-806
  • Email: jinzhixiang@lgee.com